Penicillin – Upptäckten som hittades av ett misstag

Visste ni att penicillinet upptäcktes av en slump? Det är en historia som många missar och vi tänkte dela med oss av den här.

Penicillin ingår i samlingsnamnet antibiotika och är ett ämne som diskuteras mycket i Sverige och övriga världen men först ska vi gå in på hur man tog fram just penicillin.

Alexander Fleming som var en biolog i Skottland jobbade med att analysera stafylokockbakterier och när han skulle åka på semester glömde han att städa undan sina prover. När han semester sedan var slut hittade man sina prover som låg framme men såg att de hade blivit infekterad av en mögelsvamp som heter Penicillium notatum. Vad är då stafylokockbakterier?

Det är vanliga bakterier som vi har i vår kropp i vanliga fall, de finns i näsa, svalg och i andra slemhinnor. Man kan bli sjuk som man får in dessa i sår, då kan man få svåra infektioner vilket ska behandlas med antibiotika. Innan penicillin så gick detta inte att behandla på samma sätt idag.

Det Fleming upptäckte efter sin återkomst till labbet var att mögelsvampen hade dödat stafylokockbakterierna, inte alla men de som var i närheten av svampen. Man jobbade med att förbättra penicillinets verkan men fram till 1938 så hade det inte en så stor långvarande effekt. 1938 renade och förfinade man det samt testade det på möss för att visa att det inte var farligt att använda det som ett läkemedel mot stafylokockbakterier på människor.

592px-Sample_of_penicillin_mould_presented_by_Alexander_Fleming_to_Douglas_Macleod,_1935_(9672239344)

Bild på provet som Alexander Fleming tog 1935. Källa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sample_of_penicillin_mould_presented_by_Alexander_Fleming_to_Douglas_Macleod,_1935_(9672239344).jpg

1941 började man producera läkemedlet för allmänheten och idag använder man fler liknande läkemedel som ingår i gruppen antibiotika.

Det finns lite tankar från forskare som kan visa på att penicillinet kan ha upptäckts mycket tidigare, redan för flera tusen år sedan. Man har hittat liknande mögelsvampar i gravar från mumier i Egypten som kan ha legat där av en anledning. Om dessa observationer kan sammankopplas med mögelsvamparnas förmåga att boka sjukdomar vet man inte, det är bara spekulationer.

Antibiotikans vara eller icke vara

Det har räddat liv helt klart men det används kanske i för stor utsträckning idag och på så sätt blir bakterierna resistenta. Liknande läkemedel har blivit obrukbara för att de inte hjälper på grund av att bakterierna överlever. Mediciner komponeras om men det kan ta stopp en dag och inget hjälper till infektionerna. Det är något som det debatteras friskt om i dag och många säger att vi i Sverige använder antibiotika i allt för stor uträckningen. Läkare som undersöker patienter bestämmer om antibiotika ska skrivas ut eller inte och har man den åsikten om att man behöver begränsa användandet av tex penicillin så har patienten inget val.

Det är sant att antibiotikan kan bli verkningslös om den används på fel sätt. Här på 1177 har man satt upp en bra sida som man kallar för ”Hjälp inte onda bakterier – ät inte antibiotika i onödan”

Artikeln innehåller tre bra saker man ska tänka på:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta.
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/inte-antibiotika-i-onodan/